- vi bryr oss

På utdanningsmessen, som ble arrangert på Mandal videregående skole i går, var frisørlærling Lene Merete Omland Hansen (bildet) en av de mange som betjente utstillingene. Hun synes utdanningsmesser er en fin måte å informere ungdom om utdanningsmuligheter. - Det er gøy å være med på messe, sier hun. Om et års tid er hun ferdig med læretiden. Da satser hun på å etablere seg som frisør. -Jeg liker å jobbe med mennesker og er interessert i kreative fag. Det er moro å gjøre andre fine. Det artigste er er når kunden sier - gjør hva du vil.

Målgruppen for Utdanningsmessen 2012 på Mandal videregående skole var ungdomsskoleelever, elever i videregående skole, foresatte til elevene og andre voksne som ønsker utdanningsinformasjon. Rektor Oddvar Haaland gledet seg over den høye deltakelsen og flotte utstillinger. -Det er viktig at bransjene får vise hva det er mulig å bli gjennom ulike utdanningstilbud. For Mandal videregående skole er det også av stor betydning å være synlig i forhold til kommende elever. Jeg er også svært tilfreds med det gode samarbeidet som er mellom de videregående skolene i fylkeskommunen for å vise hele bredden i programområder som tilbys i landsdelen. I tillegg gir deltakelse fra tilbydere av høyere utdanning viktig informasjon til avgangselever og voksne.

Også blomsterdekoratørelevene

Utdanningsmesse i Mandal Blomsterdekoratører
Blomsterdekoratørene Stephanie Zøllner og Jannicke Johnsen fikk besøk av rektor Oddvar Haaland på sin utstilling.
fra Søgne videregående skole synes det var positivt å delta blant utstillerne. De opplyste at de begge alltid har hatt lyst til å bli blomsterdekoratører. -Det er et interessant og variert fag. For tiden er det flere tilgjengelige læreplasser enn elever. Det lover godt for jobbmuligheter, sier de to. De trives godt på Søgne videregående skole og skryter av både skolens lærere og medelevene sine.

Geir Ausland, som er daglig leder for Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder , var en opptatt mann under messen. - En messe som dette er viktig for å treffe ungdom som skal velge utdanning. Arrangementet er også en fin anledning til å møte undervisningspersonell og rådgiver. Ausland arbeider med å rekruttere til fagområdene Service og samferdsel og Restaurant- og matfag. – Det er behov for rundt 90 lærlinger årlig i 2012 og 2013 innen Service og samferdsel. Innen Restaurant- og matfag er antallet noe lavere, men behovet for lærlinger er stort. Vi sliter veldig med å rekruttere til disse fagene og spesielt til Restaurant- og matfag. Det er noe underlig ettersom arbeidsplassene her er lite konjunkturpåvirket. Det er med andre ord trygge arbeidsplasser, sier Ausland.

Geir Ausland
Geir Ausland opplevde messedeltakelsen som svært viktig for å rekruttere elever til sine bransjer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. januar 2012 | Skriv ut siden