- vi bryr oss

31. januar ble det tredje ordentlige Elevparlament holdt ved skolen vår. Elevparlamentet er et årlig prosjekt der samtlige av elevene på vg1(Studiespesialiserende program) samt vg2 Idrettsfag, diskuterer tema knytt opp til samfunnsfag. I år deltok om lag 110 elever. Elevene er fordelt på ulike komiteer, så som Helsekomité, Utdanningskomité osv. I år var det ni resolusjonsforslag som var til behandling.

IMG_9818Utdanningskomiteen hadde et forslag om innføring av lærersertifikat og sjekk av lærernes kvalifikasjoner hvert femte år. Forslaget ble avvist av parlamentet. Videre gikk elevene i mot et resolusjonsforslag om ikke å ha bønnerom på skolene. Et forslag om å heve frikortgrensa på inntekter ble også avvist. Et av argumentene som ble ført var at man må lære seg tidlig å bidra til fellesskapet.
Et resolusjonsforslag om å begrense bruk av sosiale medier i skolen ble avvist, blant annet fordi slike medier også kan brukes på en positiv måte. Det kanskje alvorligste tema som ble diskutert var aktiv dødshjelp. Riktignok er det et tema som også handler om retten til å bestemme over eget liv – og død. Forslaget om å avvise aktiv dødshjelp ble nedstemt med knapp margin.
IMG_9004

Elevparlamentet vedtok fire resolusjonsforslag. Resolusjonene sendes fylkesordfører, ordfører i Mandal, Barne- og Ungdomsrådet i Mandal samt media.

IMG_0156IMG_9192

av Waren, Rune Kenneth, publisert 4. februar 2013 | Skriv ut siden