- vi bryr oss

Seks historielærere fra skolen fikk en sjelden mulighet til et dypdykk i tiden rundt 1814, og betydningen av den vedtatte grunnloven for Norge som land.

Kurset brakte dem til tema som Napoleonskrigene, vårdagene 1814 på Eidsvoll og nasjonalisme. De fikk også høre om grunnlovens betydning for innføringen av parlamentarismen og frigjøringen fra Sverige. På torsdag fikk de en omvisning i den nyoppussede Eidsvollsbygningen sammen med de 112 andre deltakere på kurset. Det var også 112 som var tilstede for å vedta en ny grunnlov i 1814, og lærerne fikk føle hvor trangt de satt på harde benker da vi satt oss ned i forhandlingsrommet. Det var trolig tidvis en både trykket og intens stemning i rommet.  Fredag deltok de på to ulike kurs med titlene «muntlig eksamen» og «den gode fagsamtalen». Det ble to dager med stor bruksverdi.

Eidsvoll 3

av Waren, Rune Kenneth, publisert 28. mars 2014 | Skriv ut siden