- vi bryr oss

Dette gjør vi fordi vi tror på kunnskap som drivkraft for utvikling og fordi vi tror konkurranse kan inspirere og motivere elevene til ekstra innsats.
I tillegg til matematikk stipendet deler Mandal Rotary ut et musikkstipend til unge utøvere.

Musikkstipendet har vært delt ut i flere år, og vi har sett at det betyr noe for de unge at det gjøres heder og ære på de som strekker seg. 2011 bestemte derfor Mandal Rotary for å etablere et nytt stipend, både for å få bredde og for å sette fokuset på viktigheten av utdanning generelt og realfag spesielt.

Konkurransen bygger på den nasjonale ABEL konkurransen, men det blir laget en lokal variant som gjør det mulig for flere å delta. Stipendet på 10.000,- deles i tre, fordelingen blir bestemt etter resultatet foreligger. Årets konkurranse gikk av stabelen 12.desember med over 90 deltakere. Vinnerne kunngjøres på skolens juleavslutning den 19.desember. For å inspirere elevene til innsats har vi fått Unni Wathne, Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder til innlede konkurransen. Hun er tidligere elev ved Mandal Videregående skole, og hun ville gjerne være med å gi inspirasjon til å satse innen realfag.

Rotary er verdensomspennende en yrkesorganisasjon som fokuserer på mangfold og viktigheten av å forstå mennesker på tvers av yrker, kultur og grenser. Vi har også et sterkt fokus på ungdom, fordi de har fremtiden i seg og deres holdninger kan bety en forskjell. Derfor har Rotary mange programmer og tiltak som retter seg mot ungdom og ungdomsutveksling en av Rotarys hovedaktivitet.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 15. desember 2014 | Skriv ut siden