- vi bryr oss

14. september 2015 er det kommune – og fylkestingsvalg i Norge.

Mandal kommune er med i forsøk med stemmerett for 16 åringer ved kommunevalget også dette valget.
I likhet med tidligere valgår gjennomførte Mandal vgs denne høsten politisk debatt og skolevalg før selve valget.

Årets debatt med de politiske partiene gikk av stabelen fredag 28. august fra kl. 0830 – 1030. Stedet var Mandalshallen. Alle elevene var med på denne, og det var godt engasjement og en interessant debatt.

Etter debatten hadde de politiske partiene «Valgtorg» i skolens studietorg fra 1030 til 1150. De delte ut informasjon og svarte på spørsmål fra elevene. Statsråd Tine Sundtoft holdt en appell til alle skolens elever.

 

Registrert valgresultat

Følgende valgresultat er lagret for Mandal videregående skole.

Resultat (Fylkestingvalg)

Valgstatistikk 

Kategori               

Verdi
 Antall elever ved skolen   819
 Antall avgitte stemmer  702
 Deltakerprosent                85.7%
Antall godkjente stemmer  662
Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige  40
Antall blanke stemmer  40
Antall ugyldige stemmer - ikke blanke   0

 

Partistemmer  

Parti                                               

Stemmer    

Prosent

Rødt                                           8    1.2%

Sosialistisk Venstreparti

 13    2.0%

Arbeiderpartiet

197     29.8%

Senterpartiet

  9            1.4%

Miljøpartiet De Grønne

 41              6.2%

Kristelig Folkeparti

 26              3.9%

Venstre

 45             6.8%

Høyre

136   20.5%

Fremskrittspartiet

143  21.6%

Piratpartiet

 24              3.6%
Pensjonistpartiet  14              2.1%

Demokratene i Norge

  1       0.2%
Partiet De Kristne   5               0.8%

 

Statistikken for skolevalget fra tidligere år

Når en ser på resultatet fra to år tilbake så er det Arbeiderpartiet som må utropes til valgvinner ved Mandal vgs i år. De har størst framgang. Høyre har størst tilbakegang. Fr.p gjør også et dårligere valg enn sist, men tilbakegangen er ikke så stor. Alle de andre partiene har en oppslutning på under ti prosent. Det er verd å merke seg at Venstre og Miljøpartiet gjør gode valg og dobler oppslutningen sin. 

 

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

Parti  

Stemmer  

%  

+/-  

%  

%  

%  

%  

%  

%  

%  

%  

%  

%  

Andre

-

-

-

0.0

0.2

5.7

4.5

0.7

19.6

4.0

4.0

5.9

4.9

Rødt

1

0.2

-1.7

1.9

1.3

*

*

*

*

*

*

*

*

SV

12

2.1

-1.8

3.9

10.7

3.7

10.9

15.1

24.4

16.1

21.0

22.3

20.4

A

109

19.4

+1.2

18.2

14.4

12.7

11.6

7.5

5.4

10.8

12.1

13.0

10.8

SP

9

1.6

-1.2

2.8

2.2

2.9

5.5

3.9

1.8

1.9

5.8

6.4

11.3

MDG

13

2.3

+0.7

1.6

0.4

1.0

0.0

*

0.5

*

1.7

*

0.4

KrF

25

4.4

-4.2

8.6

7.5

9.5

8.0

8.3

10.8

9.2

14.3

18.8

10.4

V

18

3.2

-1.7

4.9

6.7

4.2

4.7

1.6

3.2

3.7

6.9

6.9

4.9

H

196

34.9

+10.3

24.6

24.4

22.7

16.3

21.4

21.2

37.9

8.4

12.3

17.4

FrP

152

27.0

-0.5

27.5

29.1

31.5

36.7

34.5

10.8

14.2

23.8

10.4

17.7

PIR

16

2.8

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

NKP

2

0.4

-2.6

3.0

0.0

1.2

0.5

1.8

0.8

*

0.2

*

*

PP

0

0.0

-0.9

0.9

0.9

1.5

0.5

2.8

*

2.2

1.8

4.0

1.8

DLF

2

0.4

-

*

*

*

*

*

0.2

*

*

*

*

KP

0

0.0

-0.9

0.9

0.7

2.9

0.5

1.3

1.3

*

*

*

*

DEM

0

0.0

-1.2

1.2

1.5

0.5

0.3

1.1

*

*

*

*

*

DK

7

1.2

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 3. september 2015 | Skriv ut siden