- vi bryr oss

Spørreundersøkelse for å kartlegge viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen.

Undersøkelsen foregår på skolen i løpet av uke 9-11: mandag 29. februar – fredag 18. mars.

Det tar ca. én skoletime å fylle ut spørreskjemaet.
Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om trivsel og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet.
Det vil også bli stilt spørsmål om vanskelige sider ved det å være ung, slik som mobbing, psykisk helse, vold og rusmidler.
I tillegg kommer opplysninger som foreldrenes utdanning og sosiale status.

Mer utfyllende informasjon finner du her.

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 15. februar 2016 | Skriv ut siden