- vi bryr oss

Denne planen tar utgangspunkt i gjeldende lovverk om elevenes psykososiale miljø i opplæringsloven kap. 9 A. Formålet med planen er å kvalitetssikre skolenes arbeid for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

av Waren, Rune Kenneth, publisert 12. februar 2019 | Skriv ut siden