- vi bryr oss

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole.

Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. 

Styret møtes en gang i uken i middtimen på elevrådskontoret. 

Kontaktperson for elevrådsstyret er Geir Lauvdal 
Epost: gela103@vaf.no    Mobil: 91588620

 

Skoleåret 2018/19 består elevrådet ved Mandal videregående skole av hhv.:

 Jan Tobias Skurve Jakobsen

Jan Tobias Skurve-Jakobsen
leder
1STA

 Abdulrazak Alsatouf

Abdulrazak Alsatouf
1KKB

 Belinda Bjerge

Belinda Bjerge
1STB

 Gard Gloer Gaardbo

Gard Glør Gårdbo
1SSA

 Anna Christine Simonsen Solsem

Anna Christine Simonsen
1RMA

Marius Johan Lindeloef

Marius Johan Lindelöf
1BAB

 Johan Antonio Aatlo

Johan Antonio Aatlo
1STC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 1. oktober 2018 | Skriv ut siden