- vi bryr oss

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole.

Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. 

Styret møtes en gang i uken i middtimen på elevrådskontoret. 

Kontaktperson for elevrådsstyret er Geir Lauvdal 
Epost: gela103@vaf.no    Mobil: 91588620

 

Skoleåret 2017/18 består elevrådet ved Mandal videregående skole av hhv.:

Inger Marie Nilsen

Inger Marie Nilsen
leder
3stc

 Maria Heierdahl Nordby

Marie Heierdahl Nordby
nestleder
3sta 

Lea Roselotte Brenden

Lea Roelotte Brenden
økonomiansvarlig
2ssssa

Gustav Eikaas

Gustav Eikaas 
sekretær
3sta

Emily Nilsen

Emily Nilsen
rettighetsansvarlig
3stpa

Victorija Paulaviciute

Victorija Paulaviciute
PR-ansvarlig
2stb

Aslak Stulien Ro

Aslak Stulien Ro
styremedlem
2rmkoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 6. september 2017 | Skriv ut siden