- vi bryr oss

Rådgiverne samarbeider bl.a. med skolehelsetjenesten, fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT).
Det er en selvfølge at rådgiverne har taushetsplikt! Alle rådgiverne ansvar for både utdannings- og yrkesveiledning og sosialpedagogisk rådgivning.

Ta gjerne kontakt med oss!

RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen. Vi samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere og faglærere, samt forebyggere og helsesøster internt på skolen. Rådgiverne har også kontakt med foresatte i konkrete saker og eksterne aktører der dette er aktuelt.

Ved personlige, sosiale og faglige vansker kan rådgiverne gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan gjelde mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker. Alle rådgivere har taushetsplikt.

Hver elev har sin egen rådgiver å forholde seg til når det gjelder sosialpedagogiske spørsmål og utdannings- og yrkesveiledning.

Rådgiverne gir karriereveiledning i forhold til både videre skole- og yrkesvalg, bruk av interessetester og videre innsøking til ulike skoler, høyskoler og universitet.

Nyttige lenker

Rådgiverne er behjelpelige med

• valg av fag og fagkombinasjoner
• videre studier
• utveksling 
• tilrettelegging for elever med spesielle behov
• individuell veiledning


Rådgivere skoleåret 2016-17

 

 

Vivien Gahre Børresen

 

Rådgiver for:

 • Helse og oppvekst vg 1 og vg2
 • Elektro
 • Studiespesialiserende vg1
 • Hverdagslivstrening

Du finner henne på 
Telefon: 38 27 86 22
Mobil: 970 34 477
Email: ViBo1@vaf.no

 

Vivien G. Børresen
   

Lene Aukland Heiberg

Rådgiver for:

 

 • Restaurant og matfag 
 • Studiespesialiserende vg2 og vg3
 • Påbygg
 • Idrett 

Lene finner du på
Telefon: 38 27 86 30
Mobil: 90175116
Email: leau1@vaf.no

 

Lene A Heiberg
   

Inger Helen Lindseth

 

Rådgiver for:

 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produskjon
 • Design og håndverk
 • Bygg og anlegg vg1 og vg2
 •  

Inger Helen finner du på 
Telefon: 38 27 86 23
Mobil: 900 43 447
Email: Inli5@vaf.no

Inger Helen Lindseth
   

Anlaug Bragdø

Rådgiver for:

 • Oppfølgingstjenesten (OT)

 

Anlaug finner du på 
Telefon: 38 27 86 14
Mobil: 476 85 078
Email: anbr22@vaf.no


Anlaug O.S. Bragdø

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 18. januar 2017 | Skriv ut siden

Elevene venter på rådgiverne

Elevene venter på rådgiverne

Elevene venter på rådgiverne
....mange valg og mye å velge blant

....mange valg og mye å velge blant

....mange valg og mye å velge blant
Geir og Lillian er på plass

Geir og Lillian er på plass

Geir og Lillian er på plass
Elevene får god veiledning av Geir

Elevene får god veiledning av Geir

Elevene får god veiledning av Geir
Det er mye å sette seg inn i......

Det er mye å sette seg inn i......

Det er mye å sette seg inn i......
Vivien orienterer elevene

Vivien orienterer elevene

Vivien orienterer elevene
Vivien og Geir på klassebesøk

Vivien og Geir på klassebesøk

Vivien og Geir på klassebesøk
.....også her får elevene god hjelp til å orientere seg mot en utdannelse

.....også her får elevene god hjelp til å orientere seg mot en utdannelse

.....også her får elevene god hjelp til å orientere seg mot en utdannelse
Geir orienterer

Geir orienterer

Geir orienterer
.....sammen med Vivien

.....sammen med Vivien

.....sammen med Vivien
..om alle muligheter, krav og veier

..om alle muligheter, krav og veier

..om alle muligheter, krav og veier
....elevene har for videre utdanning

....elevene har for videre utdanning

....elevene har for videre utdanning
Trekloeveret Lillian, Geir og Vivien

Trekloeveret Lillian, Geir og Vivien

Trekloeveret Lillian, Geir og Vivien