Her kan Ordensrelement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder åpnes eller lastes ned (se boks til høyre).

Forenklet skolereglement

Her kan man lese og skrive ut Forenklet utdrag av skolens reglement på flere språk.

 

Invitasjon til samarbeid

Her kan man lese og skrive ut Invitasjon til samarbeid hjem/skole på flere språk.
 
 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 24. august 2017 | Skriv ut siden