- vi bryr oss

Helsesøster - et tilbud til skolens elever som har behov for råd, veiledning, samtale eller undersøkelser rundt egen helse.

Tilbudet er gratis.

 

Ingunn Sandal
Helsesøster Ingunn Sandal (mobil 958 86 452)
er til stede med åpen dør for deg som er elev
ved Mandal Videregående skole.  
 
Ingunn er tilstede hver dag i skolens åpningstid.

På torsdag er Kjell Isungset fra Barn og unges psykiske helse, Familiesenteret tilstede for samtale.

- Hva kan man snakke med helsesøster om? - Nesten ALT!!! :

 

Skolehelsetjenesten Bilde

 

 

 

Mange unge stiller seg spørsmål som: "Er det jeg opplever vanlig? Skal det være sånn?"

Det kan være fint å ha en voksen person å dele tankene med. Det er mange ting som kan være vanskelig å ta opp med foreldrene eller læreren, kanskje helsesøster kan være et alternativ? 

Undersøkelser som kan gjøres hos helsesøster:

 • Måle blodprosent og blodtrykk
 • Graviditetstest ved urinprøve
 • Sette p-sprøyte
 • Skrive ut resept på p-piller, p-plaster og p-ring til jenter mellom 16 og 19 år
 • Klamydiatest ved urinprøve
 • Teste syn og hørsel
 • Vask og stell av små sår og skader
 • Gratis utdeling av kondomer

 

Henvisning til andre:

 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Sosialmedisinsk senter (SMS)
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • Psykolog

 

Ønsker du forandring?

Sammen med helsesøster kan du snakke om ting du kan gjøre for å få en bedre hverdag
og større kontroll.  Det kan være ting du kan gjøre selv for å få større tro på deg selv og
hva du kan utrette.

 

Noe viktig til slutt!

Helsesøster ønsker å gi veiledning og har ikke alltid alle svarene. Ofte har du svarene selv, men
kanskje trenger du noen å å snakke med for å sortere alle tankene dine og sjøre gode valg.
Tror du helsesøsteer kan hjelpe deg, så er du hjertelig velkommen innom.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 30. mars 2016 | Skriv ut siden