- vi bryr oss

Skoleruta 2018-2019    

Høst 2018

Måned

 

Skoledager  

August

Skolestart mandag 20. august

10

September

 

20

Oktober

Høstferie uke 40 
Sørlandsk lærerstevne/ planleggingsdag fredag 19.

17

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul fredag 21.des 

15

Skoledager høsten 2017

84

Vår 2019

Måned

 

Skoledager

Januar

Skolestart torsdag 3. jan        

21

Februar

Vinterferie i uke 8  

15

Mars

 

21

April

Påskeferie fom mandag 15. april tom tirsdag 23 april 

15

Mai

Fri onsdag 1. mai, fredag 17 mai, torsd 30. mai (Kr. Himmelfart), 
NB 31. mai er ikke fridag

20

Juni

Fri 10. juni (andre pinsedag)
Siste skoledag fredag 21. juni         

14

Skoledager våren 2019

106

Skoledager for skoleåret 2018 – 2019 er 190 dager

Planleggingsdager 15.8, 16.8, 17.8, 19.10 (Sørlandske lærerstevne) i 2018 og 23.04.2019 (3. påskedag)

 

Foreløpig skolerute 2019 – 2020

Forslag fra Faggruppe utdanning
KS og Fylkesmannen. Tilgjengelig på: www.fylkesmannen.no.

Høst 2019

Måned     Skoledager  
August Skolestart mandag 19. august 10
September   September 20
Oktober Høstferie uke 40
Fri fredag 18. (Sørlandsk lærerstevne)
Oktober 18
November   November 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. Desember 15
Skoledager høsten 2019      84

 
Vår 2020

Måned     Skoledager  
Januar  Skolestart mandag 6.  Januar 20
Februar  Vinterferie i uke 8  Februar  15 
Mars  
Mars  22 
April  Påskeferie fom. mandag 06.
 tom. mandag 13. 
April  16 
Mai  Fri fredag 1.  
 torsdag 21. (Kr. Himmelfart)sdag
mai  19 
Juni

 Fri 1. juni (andre pinsedag)
 Siste skoledag fredag 19.

juni  14 
 Skoledager våren 2020      106

Skoledager skoleåret 2019 – 2020 er 190 dager

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 7. august 2017 | Skriv ut siden