- vi bryr oss

I 2019 deltar Vest-Agder i Ungdata. Ungdata er en undersøkelse som brukes i hele Norge, og over 500 000 ungdommer har svart på undersøkelsen til nå. I år er elever i videregående skole i Vest-Agder invitert til å delta i undersøkelsen.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
* Gi ungdommer som går på videregående skole i Vest-Agder mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
* Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
* Gi mulighet for sammenligning med andre fylkeskommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Informasjon om Ungdata undersøkelsen

 

Informasjon til Ungdom og foresatte

 

Gjennomføre undersøkelsen (perioden 25.2-15.3)

Du må ha arket med engangskoden klar for å starte undersøkelsen.

Klikk her for å svare på undersøkelsen

 

 

 

av Waren, Rune Kenneth, publisert 13. november 2018 | Skriv ut siden