Foreldremøte og utviklingssamtaler Vg1 Yrkesfag

INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE OG UTVIKLINGSSAMTALER FOR ELEVER OG FORESATTE VG1 YRKESFAG MANDAG 27. JANUAR.

Dato
27. januar 2020
Tid
18:00 - 19:00
Sted
Auditorium

Program: 

 

Utviklingssamtaler mellom kl 15.00-18.00 

I dette tidsrommet blir det mulighet for dere som ønsker det å snakke med faglærere, kontaktlærere og rådgivere. Fyll ut slippen på skjema som ble sendt med hjem og lever til kontaktlærer. Det kan også gjøres avtaler med kontaktlærer på mail. Her følger mailadressen til de ulike kontaktlærerne:

Byggfag – 1BAA Stein Sverre Løyning stein.sverre.loyning@mandal.vgs.no
Byggfag - 1BAB Ken Frode Hansen ken.frode.hansen@mandal.vgs.no
TIP- 1TPA Bernt Kåre Fjeldskaar bernt.kare.fjeldsgaard@mandal.vgs.no
TIP 1TPB Reidar Upsaker reidar.upsaker@mandal.vgs.no
Elektro 1ELA Ole Borø ole.boro@mandal.vgs.no
Service og samferdsel- 1SSA Åse Helland ase.helland@mandal.vgs.no
Service og samferdsel- 1SSB Vivian Solås vivian.solas@mandal.vgs.no 
Design og håndverk - 1DHA Åshild Mjaugedal ashild.mjaugedal@mandal.vgs.no
Restaurnat og matfag- 1RMA Gro Søvik gro.sovik@mandal.vgs.no
Helse og oppvekstfag – 1HOA Lise Flattum lise.flattum@mandal.vgs.no 
Helse og oppvekstfag – 1HOB Olaug Holen olaug.m.walvik.holen@mandal.vgs.no 
Helse og oppvekstfag – 1HOC Irene Johannessen irene.olsen.johannessen@mandal.vgs.no
Helse og oppvekstfag – 1HOD Siri Hove siri.hove@mandal.vgs.no 

 

Fellessamling i skolens auditorium kl 1800. 

Generell informasjon for alle. 

Informasjon om innsøking og valg av programfag til vg2 for yrkesfagene. 

 

VELKOMMEN!

Arrangør

Mandal vgs

Kontakt

Geir Lauvdal
Til toppen