Ang. fortsatt hjemmeskole

24.04. Det er viktig at vi fortsetter opplæringen selv om ungdommene ikke er fysisk på skolene. Situasjonen krever at vi samarbeider om opplæringen, ungdommer, lærere, ledere og foresatte. Vi oppfordrer elevene og foresatte om ta en samtale rundt organiseringen av dagene. Vi har noen punkter som vi tror er viktige å diskutere:

  • Alle må bli med på den nasjonale dugnaden for å begrense koronaviruset - det er det viktigste nå.
  • Stå opp til vanlig tid og jobb med fagene slik de er satt opp i timeplanen. Etabler gode vaner og samarbeid med lærerens opplegg.
  • Bruk It's learning/Teams/mail/Zoom - dette er utgangspunktet for all kommunikasjon mellom lærer og elev.
  • Digitalundervisning - følg instruksen fra den enkelte faglærer om organisering og tidspunkt for undervisning, det kan være flere lærere ikke er tilgjengelig i nåtid etter timeplanen grunnet pass av egne barn o.l.
  • Prøveplanen - planen med ulike aktiviteter følges – faglærer orienterer elevene om hvordan aktivitetene gjennomføres.
  • Fravær - vi har tillit til deg, meld fra om du er syk og møt opp digitalt til de avtalte treffpunktene.
  • Ta kontakt med skolen - ta kontakt med personer på skolen hvis du trenger faglig veiledning eller noen å snakke med.
  • Engasjer deg i undervisningen -  vi er avhengig av et godt samarbeid med elever og foresatte denne perioden.
  • Bruk nettvett og oppretthold sosial kontakt digitalt. 
Til toppen