Elevundersøkelsen 2020

Årets elevundersøkelse gjennomføres i tidsrommet uke 47 og 48 (16. – 27. november 2020.
I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn. 
Gjennomføringsperioden for høstsemesteret er 1. oktober til 31. desember.

Klikk for stort bilde 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det samme gjelder Voksenundersøkelsen for voksne elever ved skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Skolene kan invitere elever fra 5. trinn, unge og voksne elever i videregående til å svare på spørsmålene i Elev- og Voksenundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

 

Login Elevundersøkelsen og Voksenundersøkelsen 2020

                                  →

Til toppen