Elevundersøkelsen 2021

Årets elevundersøkelse gjennomføres i tidsrommet uke 46 og 47 (15. – 28. november 2021.
I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på Vg1, Vg2 og Vg3.
Gjennomføringsperioden for høstsemesteret er 1. oktober til 31. desember.

 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det samme gjelder Voksenundersøkelsen for voksne elever ved skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Skolene kan invitere elever fra 5. trinn, unge og voksne elever i videregående til å svare på spørsmålene i Elev- og Voksenundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

 

Login Elevundersøkelsen                                  

Til toppen