Foreldremøte VG1 Studiespesialisering og idrett

Invitasjon til felles informasjonsmøte og klassemøter for foreldre og foresatte som har elever på VG1 studiespesialisering og idrettsfag, torsdag 31.august kl. 18:00.

Program:

Fellessamling i skolens auditorium kl. 18:00.
Generell informasjon for alle.
Rådgiver og avdelingsledere for idrett og studiespesialisering vil være til stede.

Etter fellessamlingen blir det klassemøter der dere kan møte kontaktlærer for klassen. Muligheter for å stille spørsmål og eventuell individuell samtale med kontaktlærer.

Velkommen!

Med hilsen
Oddvar Haaland
Rektor
MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE