Invitasjon til foreldremøte VG2 studieforberedende

Til foresatte for elever på Vg2 studieforberedende ved Mandal videregående skole 

Elevene på Vg2 studieforberedende program skal gjennom sin første eksamen våren 2022. Alle elevene på Vg2 skal trekkes opp i en eksamen, enten muntlig eller skriftlig. Vi ønsker å informere dere foreldre om vårens eksamen og hva som er viktig å ha fokus på gjennom dette skoleåret.

Elevene på Vg2 nærmer seg 18 år og vi ønsker å informere dere litt om hva noen av ungdommene er opptatt av inn mot neste skoleår. I tillegg ønsker politiet å bruke noe tid på å informere om hva de ser rører seg blant ungdommen i vårt distrikt. Skolen har et godt samarbeid med politi og kommunen.

Ledelsen på skolen ønsker å benytte sjansen til å treffe flest mulig av dere for første gang samlet, det har vi jo ikke fått til pga ulike restriksjoner siden mars 2020. 

Vi inviterer derfor foresatte til møte onsdag 01.12.21 kl. 1800 i auditoriet, der vi vil informere om aktuelle temaer. 
 
Tema: 
- informasjon om skoleåret og eksamen v/Kari 
- barnet ditt er snart over 18 år, hva da med foreldrerollen? v/ledelsen    
- informasjon fra politiet    

VEL MØTT!

Hilsen 
 
Oddvar Haaland                                                                             Kari Haaland Wichne
     rektor                                                                                                 avdelingsleder

Til toppen