Om Krafttak mot kreft
 

Krafttak mot kreft er 
Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon.
Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon.

Krafttak mot kreft foregår fra 6. til 14. mars i 2021. Normalt besøker nærmere 20 000 bøssebærere norske husstander for å samle inn penger til viktig kreftforskning og tilbud til de som er berørt av kreft. En stor andel av bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.

 

Til toppen