VIP-veiledning om psykisk helse i videregående skole

Mandal videregående skole er en VIP-skole
Mandal videregående skole jobber systematisk for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Vi er opptatt av at alle skal inkluderes og ha noen å være sammen med.
Vi bruker programmet VIP – Veiledning om psykisk helse i videregående skole, på alle klassene i vg1 for å oppnå dette.

Programmet består av:
-    VIP makkerskap (klikk for mer info)
-    3 økter i klassens time, holdt av kontaktlærer, med tema psykisk helse
-    2 økter med undervisning fra helsepersonell om psykisk helse.
Vi legger vekt på å innlemme VIP i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring som alle elever skal ha. Målet er forebygging av fysisk og psykisk uhelse. Vi ønsker å   peke på at livet består av opp- og nedturer og at det er helt normalt. Gjennom inkludering, vennskap og gode relasjoner kan de fleste av oss oppnå en god helse. 

Til toppen