Eksamensplan

Her finner du informasjon om eksamener på Mandal Videregående skole.

*Som elev har man møteplikt på forberedelsesdagen, som er dagen før eksamen. Forberedelsedelen blir gjort tilgjengelig kl 0900. Elevene har da rett på veiledning fra en lærer

**Automatiseringsfaget har to forberedelsesdager

Oversikt over eksamensdatoer våren 2021

 

Oversikt over eksamensdatoer våren 2021
Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
20 Onsdag 19. mai Torsdag 20. mai Fredag 21. mai
Kjemi 2 Norsk sidemål Norsk hovedmål
Matematikk 2P *Norsk for elever med kort botid, studief./påbygg
Matematikk 2 P-Y
Matematikk R1
Matematikk S1
21 Mandag 24. mai 2. pinsedag Tirsdag 25. mai Onsdag 26. mai Torsdag 27. mai Fredag 28. mai
Samfunnsfaglig engelsk Treningslære 2 Fremmedspråk nivå III **Automatiseringsfaget
Internasjonal engelsk *Historie og filosofi 2 Treningslære 1 *Engelsk Vg1 yrkesfag
Biologi 2 Matematikk 1 P-Y (ny) Fysikk 2 *Engelsk Vg2 yrkesfag
Matematikk 1 T-Y (ny) *Engelsk Vg1 studief.
Matematikk 1P *Sosialkunnskap
Matematikk 1T *Markedsføring og ledelse 2
Matematikk R2 *Rettslære 2
Matematikk S2
22 Mandag 31. mai Tirsdag 1. juni Onsdag 2. juni Torsdag 3.juni Fredag 4.juni
Fremmedspråk nivå I+II/II Fremmedspråk nivå I *Økonomistyring *Elektrikerfaget
Matematikk 1 P-Y (gammel) Norsk Vg2 yrkesfag *Økonomi og ledelse
Matematikk 1 T-Y (gammel) Norsk for elever med kort botid Vg2 yrkesf.
*IT2
Engelskspråklig litteratur og kultur
*Politikk og menneskerettigheter

 

Til toppen