Eksamensplan

Her finner du informasjon om eksamener på Mandal Videregående skole.

Skriftlig eksamen:

OBS! Merk at det er skriftlig eksamen i 5 fag fredag 22.05. Det er fredagen etter Kristi Himmelfartsdag. 

Eksamensdatoer, skriftlig eksamen våren 2020
Dato Fag Fagkode Forbredelse*
*Som elev har man møteplikt på forberedelsesdagen, som er dagen før eksamen. Forberedelsesdelen blir gjort tilgjengelig kl. 0900. Du har rett på veiledning fra en lærer.
19.05 Treningslære 2 IDR2017
Matematikk 2P-Y MAT1005
Matematikk 2P MAT1015
Matematikk R1 REA3022
Matematikk S1 REA3026
20.05 Historie og filosofi 2 SAM3002 Forberedelsesdel *
Økonomistyring SAM3033 Forberedelsesdel *
Økonomi og ledelse SAM3035 Forberedelsesdel *
Kjemi 2 REA3012
22.05 Engelskspråklig litteratur og kultur SPR3012
Matematikk 1P MAT1011
Matematikk 1T MAT1013
Matematikk R2 REA3024
Matematikk S2 REA3028
25.05 Norsk sidemål NOR1212
Norsk sidemål, Vg3, påb. NOR1232
26.05 Norsk hovedmål NOR1211
Norsk hovedmål Vg3 påb. NOR1231
Norsk for elever med kort botid i Norge, Vg3 studief. utd. NOR1405 Forberedelsesdel *
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påb NOR1410 Forberedelsesdel *
27.05 Fremmedspråk I, nivå I
Biologi 2 REA3002
28.05 Fremmedspråk nivå II/I+II
Fysikk 2 REA3006
Treningslære 1 IDR2016
Matematikk 1P-Y MAT1001
Matematikk 1T-Y MAT1006
Norsk Vg2 yrkesfag NOR1206
Norsk for elever med kort botid, Vg2 yrkesfag NOR1408
29.05 Fremmedspråk nivå III
Informasjonsteknologi 2 REA3015 Forberedelsesdel *
Teknologi og forkningslære 2 REA3019 Forberedelsesdel *
Markedsføring og ledelse 2 SAM3006
Rettslære 2 SAM3023 Forberedelsesdel *
Sosialkunnskap SAM3016 Forberedelsesdel *
Automatiker AUT4002 Forberedelsesdel *
Engelsk Vg1 studief. ENG1002 Forberedelsesdel *
Engelsk Vg2 yrkesf. ENG1003 Forberedelsesdel *
02.06 Samfunnsfaglig engelsk SPR3010
Internasjonal engelsk SPR3008
04.06 Politikk og menneskerettigheter SAM3020 Forberedelsesdel *

 

Muntlig eksamen:

Viktige datoer muntlig/muntlig praktisk eksamen:

Viktige datoer muntlig/muntlig praktisk eksamen
Linje Melding Eksamen
Studiespesialiserende, Idrett og Karriere Torsdag 4. juni kl. 08:30 og 16:00 Mandag 8. juni formiddag og ettermiddag
Studiespesialiserende, Idrett og Karriere Tirsdag 9. juni kl. 08:30 og 16:00 Torsdag 11. juni formiddag og ettermiddag
Studiespesialiserende og Idrett Fredag 12. juni kl. 08:30 Tirsdag 16. juni
Yrkesfag Tirsdag 16. juni kl. 08:30 Torsdag 18. juni
Tverrfaglig eksamen Varierer fra programområde til programoråde
Til toppen