Barne- og ungdomsarbeider

Mandal videregående skole tilbyr Vg2 i Barne - og ungdomsarbeid.
Du kan ha gjennomført enten Vg1 Helse- og oppvekst eller du kan ha tatt Vg1 Design og håndverk.

Du lærer:

 •  om helsefremmende arbeid
 •  om fysisk og psykisk helse
 •  om hvordan kroppen er oppbygd
 •  om kommunikasjon og samhandling
 •  om barn og unges utvikling
 •  om kost, ernæring og hygiene

Du bør være:

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Etter Vg1 Design og håndverk kan du altså søke kryssløp til Vg2 Barne- og ungdomsarbeid. På Vg1 går du som elev et obligatorisk 1. år i design og håndverk. Det første året gir deg grunnleggende kunnskaper til en rekke kreative yrker som design og tekstil, frisør og barne- og ungdomsarbeider.
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.
Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år.

Sentrale arbeidsområder er:

• planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge

• tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon

• anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid

• kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status

• samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere

 •grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Hvis du som elev velger å ta 2. året på barne- og ungdomsarbeider vil du få en spennende skolehverdag! Yrket bygger konkret på å tilrettelegge og velge riktige metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og ved kommunale etater.
Som person burde du kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

 

Hvorfor velge akkurat Mandal videregående skole.

Helse- og oppvekstfaget forbereder deg til å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner.
Arbeidsmarkedet trenger fagarbeidere som ønsker å ta på seg viktige samfunnsoppgaver som helsefagarbeidere, ambulansearbeidere eller barne- og ungdomsarbeider.
Skolen legger også til rette for at elevene får prosjekt til fordypning. Faget gir en mulighet til fordypning i et emne, også praksis ute i bedrifter er en vanlig læreform for utdanningsprogrammet.

 Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
      – etter Vg2 eller
      – etter oppnådd yrkeskompetanse.
 • Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.

Ønsker du å snakke med en rådgiver for Vg2, send epost til - geir.lauvdal@mandal.vgs.no

Til toppen