Videregående skole

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.
Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Til elever og foresatte ved Mandal videregående skole:

Mandag starter en ny uke som blir annerledes enn vanlig skoleuke. Det blir viktig at vi fortsetter opplæringen selv om ungdommene ikke er fysisk på skolene. Denne vanskelige situasjonen krever at vi samarbeider om opplæringen, ungdommer, lærere, ledere og foresatte. Vi oppfordrer elevene og foresatte om ta en samtale rundt organiseringen av dagene fremover. Vi har noen punkter som vi tror er viktige å diskutere:

  • Alle må bli med på den nasjonale dugnaden for å begrense koronaviruset - det er det viktigste nå.

  • Stå opp til vanlig tid og jobb med fagene slik de er satt opp i timeplanen. Etabler gode vaner og samarbeid med lærerens opplegg.

  • Bruk It's learning/Teams/mail - dette er utgangspunktet for all kommunikasjon mellom lærer og elev.

  • Digital undervisning - følg instruksen fra den enkelte faglærer om organisering og tidspunkt for undervisning, det kan være flere lærere ikke er tilgjengelig i nåtid etter timeplanen grunnet pass av egne barn o.l.

  • Prøveplanen –  planen med ulike aktiviteter følges – faglærer orienterer elevene om hvordan aktivitetene gjennomføres

  • Fravær - vi har tillit til deg, meld fra om du er syk og møt opp digitalt til til de avtalte treffpunktene.

  • Arbeidspraksis - praksis som allerede har startet, blir fullført hvis praksisstedet tillater det. Ingen oppstart av praksis etter 13.3.

  • Ta kontakt med skolen - ta kontakt med personer på skolen hvis du trenger faglig veiledning eller noen å snakke med.

  • Engasjer deg i undervisningen -  vi er avhengig av et godt samarbeid med elever og foresatte denne perioden.

  • Bruk nettvett og oppretthold sosial kontakt digitalt.

Her finner du presentasjonen som ble vist på de åpne kveldene som ble holdt for ungdomsskoleelever og -foreldre.

 

Presentasjon - foreldremøte ungdomsskolene, januar 2020. (PDF, 964 kB)

Hva skjer?

Til toppen