Videregående skole

Velkommen til Mandal videregående skole!

Det er en stor glede å ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår.  Dette er første hele skoleår i Agder fylkeskommune.  Skoleåret er planlagt med smitteberedskap og vi må alle bidra til at skolen blir et smittefritt sted. Husk, vaske hender, holde seg hjemme når man er syk og holde minst en meter til hverandre i friminuttene.  Skolen starter også med nye læreplaner dette skoleåret, Fagfornyelsen.  Her vil alle jobbe for at fagene skal henge sammen og gi relevans i forhold til studier, arbeidsliv og livsmestring. 
Ansatte arbeider for at skoledagen og læringsarbeidet skal bli slik at du vil få  størst mulig utbytte av dette skoleåret.  Vi trenger også ditt bidrag i planlegging og gjennomføring og din viktigste innsats er å møte godt forberedt til undervisningen.
Lykke til med skoleåret!

Mandal, august 2020
Oddvar Haaland

Lokal smittevernsplan Mandal VGS

Oppdatert 02.06.20. Mandal videregående har utarbeidet en lokal smittevernplan. Det er viktig at elevene setter seg inn i og følger rutinene ved skolen, slik at vi hindrer smittespredning.

Smittevernsplan Mandal VGS (DOCX, 25 kB)

Planen er utarbeidet på grunnlag av
Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under Covid-19 utbruddet 2020"

Aktuelt

  • PC og notisbok Ang. fortsatt hjemmeskole
    24.04. Det er viktig at vi fortsetter opplæringen selv om ungdommene ikke er fysisk på skolene. Situasjonen krever at vi samarbeider om opplæringen, ungdommer, lærere, ledere og foresatte. Vi oppfordrer elevene og foresatte om ta en samtale rundt...
  • Mandal vgs Hovedinngang Presentasjon fra foreldre..
    Her finner du presentasjonen som ble vist på de åpne kveldene som ble holdt for ungdomsskoleelever og -foreldre.
Til toppen