Mandal Videregående Skole

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

VIP- veiledning om psykisk helse i videregående skole

 Mandal videregående skole er en VIP-skole
Mandal videregående skole jobber systematisk for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Vi er opptatt av at alle skal inkluderes og ha noen å være sammen med.
Vi bruker programmet VIP – Veiledning om psykisk helse i videregående skole, på alle klassene i vg1 for å oppnå dette. 


Programmet består av:
-    VIP makkerskap (klikk for mer info)
-    3 økter i klassens time, holdt av kontaktlærer, med tema psykisk helse
-    2 økter med undervisning fra helsepersonell om psykisk helse.
Vi legger vekt på å innlemme VIP i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring som alle elever skal ha. Målet er forebygging av fysisk og psykisk uhelse. Vi ønsker å   peke på at livet består av opp- og nedturer og at det er helt normalt. Gjennom inkludering, vennskap og gode relasjoner kan de fleste av oss oppnå en god helse. 


Har du lese- og skrivevansker?


 Mandal videregående skole er godkjent som dysleksivennlig skole av Dysleksi Norge.

Hva er dysleksivennlig skole?
Mandal videregående skole er en dysleksivennlig skole der vi legger til rette for elever med lese- og skrivevansker. Godkjenningen som dysleksivennlig skole er gitt av Dysleksi Norge, og den innebærer at skolen har et system for kartlegging, tiltak og oppfølging når det gjelder lese- og skrivevansker blant elevene.
For mer informasjon - se her

Aktuelt

Til toppen