Videregående utdanning innebærer at det er mye nytt å sette seg inn i både for elever og foreldre/foresatte.
Mandal videregående skole ønsker å gi foreldre og foresatte tilstrekkelig og god informasjon om skolen og skolehverdagen.
På disse sidene har vi derfor samlet noe informasjon som vi tror vil være sentral.

Til toppen