Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfag er et fag innen utdanningsprogrammet Helse og oppvekst, og passer for deg som ønsker å arbeide i spesialhelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner, og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak, planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk journalføring, dokumentasjon og rapportering.

Du lærer:

 •  om helsefremmende arbeid
 •  om fysisk og psykisk helse
 •  om hvordan kroppen er oppbygd
 •  om kommunikasjon og samhandling
 •  om barn og unges utvikling
 •  om kost, ernæring og hygiene

Du bør være:

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

På Vg1 lærer du de grunnleggende kunnskapene i helse- og oppvekstfaget.
Det første året har du som elev både fellesfag og programfag. Fellesfagene er norsk, engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag.

Programfagene er:

 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling
 • yrkesutøvelse

Skolen legger også til rette for at elevene får prosjekt til fordypning. Faget gir en mulighet til fordypning i et emne, også praksis ute i bedrifter er en vanlig læreform for utdanningsprogrammet.

Les mer om de ulike valgmulighetene under:
 

Hvorfor velge akkurat Mandal videregående skole.

Helse- og oppvekstfaget forbereder deg til å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner.
Arbeidsmarkedet trenger fagarbeidere som ønsker å ta på seg viktige samfunnsoppgaver som helsefagarbeidere, ambulansearbeidere eller barne- og ungdomsarbeider.
Skolen legger også til rette for at elevene får prosjekt til fordypning. Faget gir en mulighet til fordypning i et emne, også praksis ute i bedrifter er en vanlig læreform for utdanningsprogrammet.

 Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
      – etter Vg2 eller
      – etter oppnådd yrkeskompetanse.
 • Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.

Ønsker du å snakke med en rådgiver for Vg2, send epost til - Geir.Erik.Larsen@mandal.vgs.no

Til toppen