- vi bryr oss

For deg som ønsker å kombinere utdanningen med topp- eller breddeidrett eller ønsker en alternativ vei til generell eller spesiell studiekompetanse

Når du er elev på idrettsfag får du generell studiekompetanse som kvalifiserer deg til studier ved de fleste høyskoler og universitet. Ved Mandal videregående skole kan du også oppnå spesiell studiekompetanse som kreves for å komme inn på enkelste studier, som for eksempel ingeniør. I tillegg lærer du masse om din egen og andre idrettsgrener.

 

 • Du vil få en variert skoledag i et trygt og godt sosialt skolemiljø
 • Du vil få lærere som:
  • er opptatt av at du kan kombinere idrettslig utvikling med utdanning som gir studiekompetanse
  • arbeider målrettet for at du skal oppleve glede, mestring og variasjon i din idrettslige utvikling
  • har høy idrettsfaglig kompetanse og trenererfaring
  • samarbeider tett for å gi en helhetlig og best mulig oppfølging av hver enkelte elev 
 • Du vil få gode treningsforhold:
  • vi har store uteområder i nærheten av skolen
  • Du vil få flere fine turer i norsk natur.

 

Hvem velger å gå på ”idrettslinja”?

 

Alle som søker utdanningsprogram Idrettsfag er interessert i idrett. Du bør delta i idrett, være i god fysisk form og ønske å lære om idrett og trening.
De fleste elevene driver aktiv idrett på fritiden. Noen har høye ambisjoner og trener svært mye for å bli best i idretten sin. Disse velger som oftest 5 timer Toppidrett som valgfritt programfag. Mange ønsker å bli bedre/utvikle seg, men satser ikke fullt så seriøst/hardt og trener for eksempel 3-4 ganger i uken. Svært mange av disse velger 5 timer Breddeidrett. Dette gjør de fordi de får mer variert trening i skoletiden, slipper å trene etter faste planer i spesialidretten sin på skolen eller er redd for at de skal bli lei av å ha samme type trening på skolen og i klubben sin. De får imidlertid anledning til å drive sin idrett i mange av timene i Breddeidrett. Vi har også elever som liker å trene for å holde seg i form men som ikke satser på å bli god i en spesiell idrett.

Felles for alle er at de ønsker å få studiekompetanse og samtidig få drive med idrett og trening i skoletiden. Noen har også bestemt seg for videre utdanning og har funnet ut at idrettslinja er et godt utgangspunkt. Dette gjelder for eksempel studier innen idrett (Norges Idrettshøgskole eller andre høgskoler), fysioterapi, politi, befalsutdanning. Vi vet også at mange bruker den idrettsutdanningen de får på idrettslinja til å være trener/leder/dommer på fritiden, men velger en utdanning som ikke har noe med idrett å gjøre.

 

av Rita Kvinge Døvik, publisert 18. desember 2014 | Skriv ut siden