Har du lese- og skrivevansker?

Mandal videregående skole er godkjent som dysleksivennlig skole av Dysleksi Norge.  

Hva er dysleksivennlig skole?
Mandal videregående skole er en dysleksivennlig skole der vi legger til rette for elever med lese- og skrivevansker. Godkjenningen som dysleksivennlig skole er gitt av Dysleksi Norge, og den innebærer at skolen har et system for kartlegging, tiltak og oppfølging når det gjelder lese- og skrivevansker blant elevene.

Hjelpemidler og rettigheter ved prøver og eksamen
Elever med lese- og skrivevansker har rett til ulike hjelpemidler.  Dette kan for eksempel være smartbøker, lydfiler/lydbøker og andre tilrettelagt hjelpemidler.

Når det gjelder rettskrivingsprogramvare som Lingdys, Lingright og utvidet utgave av Textpilot, hjelper skolen deg med å skaffe ny lisens og laste ned programmet hvis du har fått dette innvilget via NAV.

Tilrettelegging ved eksamen 
Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver, må du søke rektor om dette.
Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være blant annet:

  • Utvidet tid (normalt inntil 1 time)
  • Opplesning av oppgave
  • Forstørret skrift
  • Lyd-CD/lydfil
  • Utvidet ordrettingsprogram
  • Blinde og svaksynte elever i videregående opplæring kan få tilrettelagt eksamensoppgaven med punktskrift.

Les mer om rettigheter her 

Kontaktpersoner
Spørsmål om spesialundervisning og tilrettelegging kan rettes til:

Mer informasjon

  • Dysleksinorge
  • Film av Mads Johan Ødegaard og Katie Noel Wyman. Filmen viser hvordan det føles å ha lese- og skrivevansker. 
Til toppen