Elevråd

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole.

Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. 

  Bilde av elevrådsstyret skoleåret 2022-2023 - Klikk for stort bildeElevrådsstyret skoleåret 2022-2023 Kjetil Jøssang   
 

Elevrådsstyret ved Mandal videregående skole for 2022/23 vil at alle elever skal ha en god og trygg hverdag på skolen.

Velkommen til et nytt skoleår!

Dette året vil elevrådet jobbe for et inkluderende miljø,
der alle elever kan kjenne på retten til å være seg selv.
For å få en bedre skole ønsker vi å jobbe med økt elevmedvirkning både i læringssituasjoner og i skolemiljøet.
Vi ønsker å skape en skole der alle synes det er trygt og godt å komme hver dag.
Der det er godt å være er det også godt å lære.

Elevrådsstyret ønsker alle et kjempefint skoleår!

Elevrådstyre 2021-2022

Elevrådstyre 2021-2022
Navn Klasse
Prince Shyne Sibonga 1HOA
Van Tha Peng 3IDA
Thea C. P. Abrahamsen 2HAA
Frida Grimestad Udøy 3STA
Aurora Bakklund 3PBA
Magnus Kolstad Varhaug 3IDA

Kontaktperson for elevrådsstyret er Clare Gulowsen.
Epost: clare.anna.louise.gulowsen@mandal.vgs.no
Telefon: 47 41 53 59