Elevveileder

Elevveileder Clare Gulowsen har sin base på biblioteket og kan ofte treffes der.

Elevveilederen er tilgjengelig for alle levene og jobber med følgende:

  • Organiserer sosiale aktiviteter i midttimen og etter skolen
  • Er elevrådskontakt sammen med ledelsen
  • Har tett samarbeid med bibliotekaren, helsesykepleieren og rådgiverne
  • Er leder for kjernegruppe
  • Er VIP-koordinator
  • Er en del av innsatsteam sammen med Lene Heiberg
  • Er en del av skolens forebyggende rusteam

 

Clare Gulowsen

Tlf: 47 41 53 59

Epost: Clare.Anna.Louise.Gulowsen@mandal.vgs.no