Innsatsteam

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Når mange mennesker må samarbeide i en gruppe kan det oppstå uenigheter og konflikter. 

Mandal videregående skole ønsker å løse uenigheter på laveste nivå og har derfor opprettet et innsatsteam for å jobbe med dette. Dette er et lavterskeltilbud og både elever, lærere og foresatte kan ta kontakt med teamet. Teamet består av Lene Heiberg(rådgiver) og Clare Gulowsen(elevveileder).

Skolens innsatsteam kan også hjelpe elever som blir utsatt for trakassering og mobbing eller bidra i klasser med utfordrende klassemiljø.

Ta kontankt med en av oss:

Lene Aukland Heiberg

Tlf: 90 17 51 16

Epost: Lene.Aukland.Heiberg@mandal.vgs.no

eller

Clare Gulowsen

Tlf: 47 41 53 59

Epost: Clare.Anna.Louise.Gulowsen@mandal.vgs.no