Oppfølgingstjenesten - OT

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Vi er et tilbud til ungdom med rett til opplæring etter opplæringsloven § 3-1, som ikke er i skole eller arbeid.

Oppfølgingstjenesten vil kontakte ungdommen hvis ungdommen

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har hevet lærekontrakten/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe den enkelte ungdom med tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, og gi karriereveiledning underveis. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten kan samarbeide med mange andre som også har ansvar for ungdom: For eksempel fylkets videregående skoler, opplæringskontor, kommunale instanser som lege og helse og statlige instanser som eksempelvis NAV.

Vi kan også delta i forebyggende arbeid som er med å sikre fullføring av videregående opplæring.

Du som ungdom eller pårørende kan selvsagt ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten og treffer oss på:

 

Annlaug O. Sunde Bragdø

Annlaug O. Sunde Bragdø

Mobil: 476 85 078

 

 

 

 

 

 

Erling Telhaug

Erling Telhaug

Mobil: 986 22 725 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Erik Eskildsen

 

Tom Erik Eskildsen

Mobil: 906 32 089 

 

 

 

 

 

Lise Marie Bang Upsaker

Lise Marie Bang Upsaker

Mobil: 958 62 490