Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er for elever, lærlinger og lærekandidater som opplever at deres utfordringer gjør det vanskelig å følge den ordinære opplæringen i skole eller bedrift. Foresatte, lærere og andre på skolen eller i lærebedriften kan også kontakte PPT.

PPT har kontor i samme gang som helsesykepleier og rådgivere, rett over gangen for ekspedisjonen. Kontoret er bemannet hver torsdag.

Les mer om PPT på Agder fylkeskommunes nettsider:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)