Rådgivere

Rådgiverne samarbeider blant annet med skolehelsetjenesten, fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT).
Det er en selvfølge at rådgiverne har taushetsplikt. Alle rådgiverne har ansvar for både utdannings- og yrkesveiledning og sosialpedagogisk rådgivning.

Rådgivertjenesten

Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen. Vi samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere og faglærere, samt forebyggere og helsesøster internt på skolen. Rådgiverne har også kontakt med foresatte i konkrete saker og eksterne aktører der dette er aktuelt.

Ved personlige, sosiale og faglige vansker kan rådgiverne gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan gjelde mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker. Alle rådgivere har taushetsplikt.

Hver elev har sin egen rådgiver å forholde seg til når det gjelder sosialpedagogiske spørsmål og utdannings- og yrkesveiledning.

Rådgiverne gir karriereveiledning i forhold til både videre skole- og yrkesvalg, bruk av interessetester og videre innsøking til ulike skoler, høyskoler og universitet.

Ta gjerne kontakt med oss!

 

Inger Helen Lindseth

Inger Helen Lindseth


Bygg- og anleggsteknikk vg1 og vg2.
Teknologi- og industrifag vg1 og vg2.
Elektro og datateknologi vg1,vg2 og vg3.
 

 

 

Send e-post
Mobil: 900 43 447

 

Lene Aukland Heiberg

Lene Aukland Heiberg


Studiespesialisering vg1, vg2 og vg3.
Idrettsfag vg1, vg2 og vg3.
Restaurant- og matfag vg1 og vg2.
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1.
Påbygging til generell studiekompetanse, vg3.

 


Send e-post

Mobil: 901 75 116
 

 

Geir Erik Larsen

Geir Erik Larsen
 

Helse- og oppvekstfag vg1 og vg2.
Restaurant- og matfag vg1 og vg2.
Salg, service og reiseliv vg1 og vg2.
Påbygging til generell studiekompetanse, vg4.
Videregående opplæring for voksne.
Opplæring i Agder fengsel, avdeling Mandal.

Send e-post

Mobil: 928 10 207
Tlf: 38 27 86 22

 

 

 

Tone Lagestrand Waage

Tone Lagestrand Waage

 

Vg3 Fagopplæring i skole.
Helse og oppvekst, vg1 og vg2.

 

Send epost

Mobil 957 79 312
 

 

 

 

Rådgiverne er behjelpelige med:

  • Valg av fag og fagkombinasjoner
  • Videre studier
  • Utveksling
  • Tilrettelegging for elever med spesielle behov
  • Individuell veiledning