Rådgivere

Rådgiverne samarbeider blant annet med skolehelsetjenesten, fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT).
Det er en selvfølge at rådgiverne har taushetsplikt. Alle rådgiverne har ansvar for både utdannings- og yrkesveiledning og sosialpedagogisk rådgivning.

Rådgivertjenesten

Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen. Vi samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere og faglærere, samt forebyggere og helsesøster internt på skolen. Rådgiverne har også kontakt med foresatte i konkrete saker og eksterne aktører der dette er aktuelt.

Ved personlige, sosiale og faglige vansker kan rådgiverne gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan gjelde mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker. Alle rådgivere har taushetsplikt.

Hver elev har sin egen rådgiver å forholde seg til når det gjelder sosialpedagogiske spørsmål og utdannings- og yrkesveiledning.

Rådgiverne gir karriereveiledning i forhold til både videre skole- og yrkesvalg, bruk av interessetester og videre innsøking til ulike skoler, høyskoler og universitet.

Ta gjerne kontakt med oss!

 

Inger Helen Lindseth

Inger Helen Lindseth


Formidlingskoordinator.
Bygg- og anleggsteknikk vg1 og vg2.
Teknikk og industrifag vg1 og vg2.
Elektro og datateknologi vg1,vg2 og vg3.
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1 og vg2.

Send e-post
Mobil: 900 43 447
Tlf: 38 27 86 23

 

 

Lene Aukland Heiberg

Lene Aukland Heiberg


Studiespesialiserende vg1, vg2 og vg3.
Idrett vg1, vg2 og vg3.
Hverdagslivstrening.


Send e-post

Mobil: 901 75 116
Tlf: 38 27 86 30

 

 

Geir Erik Larsen

Geir Erik Larsen
 

Helse- og oppvekstfag vg1 og vg2.
Restaurant- og matfag vg1 og vg2.
Salg, service og reiseliv vg1 og vg2.
Voksenopplæring.

Send e-post

Mobil: 928 10 207
Tlf: 38 27 86 22

 

 

 

Tone Lagestrand Waage

Tone Lagestrand Waage

 

Vg3 Fagopplæring i skole.
Voksne.
Påbygg.

Send epost

Mobil 957 79 312
 

 

 

 

Rådgiverne er behjelpelige med:

  • Valg av fag og fagkombinasjoner
  • Videre studier
  • Utveksling
  • Tilrettelegging for elever med spesielle behov
  • Individuell veiledning