Rådgivere

Rådgiverne samarbeider bl.a. med skolehelsetjenesten, fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT).
Det er en selvfølge at rådgiverne har taushetsplikt! Alle rådgiverne ansvar for både utdannings- og yrkesveiledning og sosialpedagogisk rådgivning.

Ta gjerne kontakt med oss!

RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen. Vi samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere og faglærere, samt forebyggere og helsesøster internt på skolen. Rådgiverne har også kontakt med foresatte i konkrete saker og eksterne aktører der dette er aktuelt.

Ved personlige, sosiale og faglige vansker kan rådgiverne gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan gjelde mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker. Alle rådgivere har taushetsplikt.

Hver elev har sin egen rådgiver å forholde seg til når det gjelder sosialpedagogiske spørsmål og utdannings- og yrkesveiledning.

Rådgiverne gir karriereveiledning i forhold til både videre skole- og yrkesvalg, bruk av interessetester og videre innsøking til ulike skoler, høyskoler og universitet.
 

   Inger Helen Lindseth

Formidlingskoordinator
Bygg- og anleggsteknikk vg1/vg2
Teknikk og industrifag vg1/vg2
Elektro og datateknologi vg1/vg2 og vg3
Frisø, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1/vg2

Send e-post
Mobil: 900 43 447
Tlf: 38 27 86 23

 

 

  Lene Aukland Heiberg

Studiespesialiserende vg1/vg2 og vg3
Idrett vg1/vg2 og vg3
Hverdagslivstrening
Send e-post

Mobil: 90175116
Tlf: 38 27 86 30

 

 

 

Geir Erik Larsen

Helse - og oppvekstfag vg1/vg2
Restaurant- og matfag vg1/vg2
Salg, service og reiseliv vg1/vg2
Voksenopplæring

Send e-post

Mobil: 92810207
Tlf: 38 27 86 22

 

 

Tone Lagestrand Waage

Vg3 Fagopplæring i skole
Voksne
Påbygg

Send epost

Mobil 957 79 312
 

 

 

 

Rådgiverne er behjelpelige med

• valg av fag og fagkombinasjoner
• videre studier
• utveksling 
• tilrettelegging for elever med spesielle behov
• individuell veiledning

Til toppen