IKT-reglement

I ordensreglementet § 9 omtales IKT-reglementet som regulerer bruk og behandling av IKT-utstyr i skolen.

IKT-reglementet er felles for alle videregående skoler i Agder.

Ser mer informasjon på fylkeskommunens hjemmeside.

IKT-reglement