Klage

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Privatister som tar fag fra videregående skole kan klage på eksamenskarakterer. Det er også anledning til å klage på enkeltvedtak.

Se fylkeskommunes nettsider for mer informasjon:

Klage - Agder fylkeskommune