Skyss i forbindelse med ekskursjoner

I løpet av skoleåret kan det bli aktuelt med skyss for elevene i forbindelse med ekskursjoner av ulike slag. Hovedregelen er at det benyttes offentlig transport eller skolens busser. Enkelte ganger kan det være mer praktisk å benytte privat skyss. Da er det foresatte eller ansatte som kjører. Elever har ikke lov til å kjøre i forbindelse med skolearrangement.

 

Skjema for samtykke til transport i skolens regi (DOCX, 94 kB)