Forebyggende rusteam

Mandal videregående skole har etablert et rusteam bestående av Oddvar Haaland (rektor), Geir Lauvdal (avdelingsleder elevtjenesten), Ingunn Sandal (helsesykepleier) og Clare Gulowsen (elevveileder).

Hensikten med forebyggende rusteam:

  • Å forbygge rusutfordringer gjennom kompetamseheving til alle elever og ansatte
  • Å være tilgjengelig for drøfting og bekymringssamtaler med elever, foresatte og lærere
  • Gi råd og veiledning til ansatte om hvordan de kan jobbe med elever som ruser seg
  • Sørge for at skolen har et godt system som ivaretar elevene
  • Informasjon om videre hjelp

 

Du kan lese mer om rusforebyggende arbeid i lenkene under:

Mandal videregående skoles veileder for rusforebyggende arbeid (PDF, 212 kB)

Agder fylkeskommunes side om rusforebyggende arbeid

Rusinfo - offentlig informasjons- og veiledningsside. Her kan man finne informasjon og søke veiledning anonymt.