IKT - Elev-PC

Elever i videregående skole i Agder fylkeskommune skal bruke bærbar PC som de kjøper gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. 
Under finner du informasjon om ordningen

Informasjon om elev-PC