Skolerute for Mandal videregående skole

​Skolerute for skoleåret 2020 - 2021

Høst 2020
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 17.august 11
September 19
Oktober Høstferie uke 40. Fri fredag 16. oktober (Sørlandsk lærerstevne) 19
November 21
Desember Siste skoledag før jul mandag 21.desember 15
Skoledager høsten 2020 83
Vår 2021
Måned Merknad Skoledager
Januar Skolestart tirsdag 5.januar 19
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars Påskeferie mandag 29.mars t.o.m. tirsdag 6. april 20
April Påskeferie t.o.m. tirsdag 6.april 18
Mai Fri torsdag 13.mai (Kr.himmelfart), fredag 14 mai(inneklemt dag), mandag 17.mai og mandag 24.mai(2.pinsedag) 17
Juni Siste skoledag tirsdag 22.juni 16
Skoledager våren 2021 105

Sum skoledager skoleåret 2020 - 2021 190 dager

Planleggingsdager for Mandal videregående skole skoleåret 2020 - 2021:
12., 13. og 14. august 2020
16. oktober 2020 - Sørlandske lærerstevne
4. januar 2021
6. april 2021

​Skolerute for skoleåret 2021 - 2022

Høst 2021
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart 19 august 9
September 22
Oktober Høstferie uke 40. Fri 22 oktober (Sørlandske Lærerstevne) 15
November 22
Desember Siste skoledag 21. desember 15
Skoledager høsten 2021 83
Vår 2022
Måned Merknad Skoledager
Januar Skolestart 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars 23
April Påskeferie 11.-18. april. Fri tirsdag 19. april (planleggingsdag) 14
Mai Fri tirsdag 17. mai. Fri 26. mai (Kr.Himmelfartsdag) og 27. mai (inneklemt dag) 19
Juni Fri 6.juni (2.Pinsedag) Siste skoledag 23.juni. 16
Skoledager våren 2022 107

Sum skoledager skoleåret 2021 - 2022 190 dager

Planleggingsdager for Mandal videregående skole skoleåret 2021 - 2022:

16.,17.,18. august 2021
22. oktober 2021 - Sørlandske lærerstevne
03. januar 2022
19. april 2022

Til toppen