VIP Makkerskap og VIP snakk om det

Mandal VGS er en VIP-skole. VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse. Mandal VGS jobber systematisk for at alle elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Vi er opptatt av at alle skal inkluderes og ha noen å være sammen med. Tilhørighet og trivsel er avgjørende for god psykisk helse.

VIP Makkerskap brukes i alle fag og på alle trinnene for å oppnå dette.

Elevene på VG1 gjennomfører også VIP Snakk om det. Kontaktlærere i samarbeid med skolens VIP-koordinator, helsesykepleier og annet helsepersonell gjennomfører 3 økter med klassen der tema er psykisk helse. Målet er økt kunnskap om fysisk og psykisk helse og fokuset er at livet består av opp- og nedturer og at det er helt normalt.

VIP Makkerskap og VIP Snakk om det er en praktisk måte å jobbe med det tverfaglige temaet folkehelse og livsmestring som er en del av alle elevenes læreplaner. 

 

Logo VIP-skole - Klikk for stort bilde Vestre Viken HF

 

Bilde av rosa sirkel med teksten meg, kontekst - Klikk for stort bilde Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse