Visma InSchool

Agder fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system, hvilket er felles med alle andre offentlige videregående skoler i Norge.

Hva er Visma Inschool? 

Visma InSchool er et skoleadministrativt system som skal bidra til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for elever, foresatte og skolenes medarbeidere.

Introduksjonsvideo

Videoen under er 11 minutter lang, og går igjennom de viktigste funksjonene i Visma InSchool. Den gjør deg klar til å ta i bruk systemet.