Tobakksfri skole

For elever ved Mandal videregående skole er det ikke tillatt å bruke noen form for tobakksvarer i skoletiden. Dette uavhengig om det er på skolens område eller ikke. Som tobakksvare regnes også e-sigaretter.

Elever som bryter reglementet vil få anmerkning.