Kombinasjonsklasse

Kombinasjonsklassene er et tilbud til elever med kort botid i Norge.

Hva er kombinasjonsklasse?

  • Kombinasjonsklassen er et tilbud til elever mellom 16-20 år med kort botid i Norge
  • Du kan gå inntil 2 år i kombinasjonsklassen
  • Kombinasjonsklassen er et samarbeid mellom Mandal kommune og Mandal videregående skole
  • Elevene tar grunnskoleeksamen, men er elever ved Mandal videregående skole

Hvorfor gå i kombinasjonsklasse?

  • Kominasjonsklassen gir deg kjempegod norskopplæring
  • Kombinasjonsklassen gir også   opplæring i engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving
  • Kombinasjonsklassen forbereder deg til å gå på videregående skole
  • Du kan få bra karakterer og konkurrere deg inn på det utdanningsprogrammet du ønsker på videregående skole
  • Kombinasjonsklassen gir deg venner og en trygg plass å være

Hvorfor velge akkurat Mandal videregående skole?

Ønsker du å snakke med en rådgiver, send epost til - Geir.Lauvdal@mandal.vgs.no

Artikkelliste