Videregående opplæring for voksne

Du har rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering hvis du er 25 år eller eldre, eller fyller 25 år i løpet av søknadsåret og ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Søknadsfrist er 1. mars for inntak til skole inneværende år. Det er imidlertid mulig å søke hele året om opplæring.

Mandal videregående skole tilbyr videregående opplæring for voksne. Undervisningen foregår på Mandal videregående skole. Dette skoleåret underviser vi blant annet innenfor salg, service og reiseliv, teknologi- og industrifag, helsefag og påbygg til generell studiekompetanse.

Mer informasjon om inntak og tilbud for voksne, henvend deg til Karriere Agder, avd Lyngdal.

I åpningstiden klokken 0745 til 1515 kan du henvende deg til Ekspedisjonen ved Mandal videregående skole for hjelp.
Trenger du IT-hjelp må du henvende deg til IT-avdelingen på skolen.