Informasjon om Ung support

Gruppe ungdommer fotografert bakfra - Klikk for stort bildeElever Geir Lauvdal

I uke 38 får alle personer født i 2005, 2006 og 2007 invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse i forskningsprosjektet Ung support. Invitasjonen gis på SMS og epost.

Det er Agder fylkeskommune som er prosjekteier. Forskningsinstituttet NORCE er eneansvarlig for å behandle dataene som samles inn.

Om du er foresatt til en ungdom i målgruppen kan du lese mer om prosjektet her:
Ung Support - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Der vil det stå hva prosjektet innebærer for deltakerne, og hvordan du kan gå frem for å benytte deg av de registrertes rettigheter på vegne av unge under 18 år.