Inkluderende russetid

Russen på Mandal videregående skole intervjues på NRK for sitt fokus på inkludering i russetida.

Nanna og Solveig forklarer hvorfor det er viktig med en inkluderende russetid.

Du kan se innslaget på NRKs nettsider, dagsrevyen fra 07.03.24 her. Innslag nr. 14 - Direkte Mandal

Dagsrevyen 7.mars