Konkurranse - regional plan for mobilitet

Adobe Stock Photo

Vil du hjelpe oss med bilder og illustrasjoner? Vi arrangerer en foto- og illustrasjonskonkurranse hvor temaet er mobilitet på Agder.

Bidragene må sendes på epost til Agder fylkeskommune. Husk å merke eposten med «mobilitetsplanen».