Privatisteksamen vår 2024

Fristen for å melde seg opp til privatisteksamen er 1.februar. 

Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen, søke eventuelle tilrettelegginger, og sette deg inn i relevant informasjon om eksamen. Det er ikke mulig å melde seg opp eller søke tilrettelegginger etter at fristen har gått ut.

Følg lenken for mer informasjon og for å melde deg opp til eksamen.

Ta eksamen som privatist - Agder fylkeskommune